HAC organisatie

Via onderstaande links kun je achtereenvolgens meer info terugvinden over het bestuur, het secretariaat, de wedstrijdkledij, de gedragscode en het premiestelsel.