Hoe inschrijven?

Wie kan er bij ons aansluiten?

  • Jongeren die aan sport willen doen op basis van een aangepaste atletiektraining.
  • Jongeren die een atletiekprogramma in groepjes kunnen/willen volgen
  • Jongeren vanaf 8 jaar tot …

Welke formaliteiten dienen verricht te worden?

  • Vooraf is er een gesprek met de atleet, ouder en trainers.
  • Na 3 oefenbeurten en een evaluatie met de trainers kan de jongere zich wel/niet aansluiten bij de club.
  • Het lidgeld wordt betaald en zo is de atleet verzekerd en aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) en Parantee/Psylos.
  • Inschrijving bedraagt 140 €, de atleet kan dan ook deelnemen aan de Belgische Kampioenschappen en andere officiële wedstrijden.

Welke attesten zijn er nodig?

Volgende attesten dienen bij inschrijving ingevuld en   ondertekend ingediend te worden.

  • Aansluitingsfiche, dient door ouders /voogd ingevuld te worden.
  • Een kopie van het FOD-attest (dit is het attest van de graad van handicap die in % of in punten is vermeld)
  • Attest verstandelijke handicap ingevuld door een arts of CLB.